top of page

新手如何投資加密貨幣大家好,我叫Brunson,亦都係香港YouTuber網名叫五哥,大家有睇開我嘅頻道都知我有玩開加密貨幣,如果講第一次我幾時買比特幣,應該係2016年左右當時點買一個比特幣喺香港幾千蚊。


唔經唔覺已經過咗五年,睇返當時記錄真係心痛,如果而家望返以前如果冇賣走曬啲比特幣的話,今日2021年4月的價錢大概已經值40幾萬港幣。其實投資比特幣的升幅真係可以好誇張。

有網友時常問我一個問題,比特幣已經升咗咁多冇錢買啦。但係這個想法其實係錯誤的, 例如騰訊股票80幾蚊升到上$200蚊,你當時話好貴點買啊,但係現在已經升到上六百幾蚊,已升咗三倍。所以比特幣現價多少唔係問題,最重要係未來有沒有升幅,值唔值得係哩一刻投資。而且買賣加密貨幣不似買港股要一手一手咁買,比買美股更正,因為你可以只買0.000001個比特幣,所以其實投資加密貨幣可以大有大買,細有細買😊 下面我會用一萬蚊資金試吓同大家分析如何部署,買那一個加密貨幣,迎接即將來臨的大牛市。 首先如果你用一萬蚊本金開始,雖然銀碼好似好細,但係其實在加密貨幣市場亦都可以有好多選擇。市場上時不時出現一日升幾十%以至一倍以上。就好像前天買的一隻DOGE幣,短短幾日開56倍! 現在市場上所有多達4900多隻加密貨幣,要如何在芸芸眾多幣種選擇真是一個很頭痛的問題,第一種類大家一定要投資的是頭三隻 加密 貨幣,分別是比特幣BTC、以太幣ETH及BNB幣安幣。買這三隻的原因是他們是龍頭大哥,就正如股票的藍籌,他們的升跌都會影響其他細幣。所以大家可以把六七成資金投放在頭三隻幣內,如何分配就根據你的喜好吧。

餘下的三四成資金可以放在五至六個細幣內,這樣的部署可以令你獲得大幣的升幅,亦可以找尋機會獲取如DOGE細幣的巨大升幅。


但要嘗試投資加密貨幣,首先要擁有一個加密貨幣的交易戶口,可以用下面連結開設KikiTrade戶口,這個平台安全可靠,大家可以放心使用。用下面連結開戶然後入金一萬港元後就可以立刻得到500港元奬賞。

開戶之後就可以根據上面的部署買入頭三隻幣,但聰明的你一定會問應該在什麼價位買入最着數呢? 如果大家識技術分析,當然也不難找到一個合理的買入價位,但如果你不懂的話,可以簡單地每日留意上落價位,如果有一天下跌一成至一成半,就是一個理想的入市價位。當然如果懂得技術分析會更理想,我遲吓會出文章和大家分享,敬請留意。 睇完這篇文章如果你都郁郁想試吓用少少本錢迎接未來的虛擬貨幣升浪,可以用下面連結申請交易戶口,申請後記得入金HK$10,000,就可以立刻攞到HK$500等值的USBT貨幣。 https://bit.ly/3eFRenj 有興趣得到最新資訊可以訂閱我YouTube頻道 亦可以留意我的網站http://www.brunsonho.com/獲得更多第一手資訊

謝謝大家支持🙏
588 views0 comments

Related Posts

See All

KIKITRADE GAMEFI體驗日

作為一條毒L,基本上都不太習慣出席各種應酬式的公開場合,但今次KIKITRADE搞GAMEFI體驗日我卻終於打破慣例主動報名出席,原因是過去一直對於這個範疇一直只停留於基本認識,因此也厚著面皮前去「見學」一下。 今次KIKITRADE的GAMEFI DAY其實只是一個小型EVENT,展出的遊戲也只有四個,然而多得在場職員熱心解說,我也對幾個Project了解一個大概: 第一款是他們重點開發的Pro

Commentaires


bottom of page